Vi på Nilssons försöker i allra största utsträckning att förebygga reklamationer och transportskador. Levererar vi möblerna med egna lastbilar så kör och lastar vi dem med största omsorg. Skall möblerna monteras så synas de noggrant vid uppackning. Skickar vi med transportföretag så informerar vi om vikten av att syna av godset noggrant innan kvittens. Givetvis blir det ändå fel ibland och då löser vi problemet!

När det gäller produktionsrelaterade fel på en möbel har man i Sverige 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Om fel i varan uppstår inom den perioden åtgärdas felet i första hand. Om varan inte går att reparera inom skälig tid får du en ny vara eller, om varan inte längre kan anskaffas, en likvärdig.

Reklamationsrätten gäller inte fel som uppkommit till följd av bristande skötsel, felaktigt handhavande eller normal förslitning.

Fyll i reklamationsformuläret nedan:

  Reklamation

  Brafab

  Vi på Nilssons försöker i allra största utsträckning att förebygga reklamationer och transportskador. Levererar vi möblerna med egna lastbilar så kör och lastar vi dem med största omsorg. Skall möblerna monteras så synas de noggrant vid uppackning. Skickar vi med transportföretag så informerar vi om vikten av att syna av godset noggrant innan kvittens. Givetvis blir det ändå fel ibland och då löser vi problemet!

  När det gäller produktionsrelaterade fel på en möbel har man i Sverige 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Om fel i varan uppstår inom den perioden åtgärdas felet i första hand. Om varan inte går att reparera inom skälig tid får du en ny vara eller, om varan inte längre kan anskaffas, en likvärdig.

  Reklamationsrätten gäller inte fel som uppkommit till följd av bristande skötsel, felaktigt handhavande eller normal förslitning.

  Fyll i reklamationsformuläret nedan: